זכויות קניין רוחני

המידע באתר האינטרנט מוגן בזכויות יוצרים השייכות לחברת “מרכבת אור” כל הזכויות באתר, לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות הינן בבעלות מלאה ובלעדית של חברת “מרכבת אור”.
העיצוב והעימוד של האתר ואלמנטים באתר מוגנים בסימן מסחר ובזכויות יוצרים וכן בחוקים אחרים ואין להעתיק או לחקות אותם, בחלקם או במלואם.
אין להעתיק, להפיק מחדש, לשכפל, למכור, למכור מחדש, לבקר, למסור או לנצל בכל דרך אחרת את האתר או כל חלק ממנו, לרבות הלוגו, הגרפיקה, הדימויים באתר, המוסיקה, הסדנאות, הסרטונים, החניכות, המסרים ועוד לכל מטרה מסחרית, למעט אם ניתנה רשות מפורשת על פי תנאי שימוש אלה או אם ניתן אישור מפורש מראש של חברת “מרכבת אור” המשתמש אינו רשאי להשתמש במסגרות על מנת לכלול כל סימן מסחר, לוגו או מידע קנייני אחר (לרבות דימויים, טקסט, עיצוב עמוד או טפסים), מבלי לקבל את הסכמתה של חברת “מרכבת אור”.

שינוי גודל גופנים
0
0
עגלת קניות
ריקון עגלהחזרה לחנות